Swetterhage

Swetterhage

Details

Swetterhage is de woon- en leefgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking in
Zoeterwoude. Swetterhage zoekt vrijwilligers die iets voor de cliënten zouden willen betekenen. Een groot aantal cliënten heeft behoefte aan contacten met mensen van buiten de instelling.
Geregeld vindt u op de website specifieke verzoek vragen.

SWETTERHAGE ZOEKT VRIJWILLIGERS VOOR ‘VIERKRINGEN’
Iedere woensdag zijn er op Swetterhage, de woon- en leefgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Zoeterwoude, zogenaamde ‘vierkringen’ (een soort catechesatie-uren). Veel bewoners komen dan luisteren, zingen en zo ‘samen vieren’. Voor de woensdagochtenduren, van 9.00-12.00 uur zijn we naarstig op zoek naar een vrijwillig(st)er. Meehelpen de bewoners ontvangen, meezingen, soms het verhaal voorlezen, koffieschenken. Neem bij vragen en/of belangstelling gerust contact op met ondergetekende, ’t liefst per mail.
De mensen van Swetterhage zullen u van harte verwelkomen!

Gehandicaptendienst Dorpskerk Leiderdorp
In de Dorpskerk van Leiderdorp wordt elke maand een dienst gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor meer informatie volg deze link.

   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude