Noodtelefoon

Details

Bereikbaarheid pastoraal team in noodgevallen

Alle uitvaartondernemers in de regio hebben het nummer van de uitvaarttelefoon. Alle contacten voor kerkelijke uitvaarten lopen via hen.
In alle andere (nood) gevallen kunt u een bericht achterlaten bij het centrale parochiesecretariaat. Tel: 071 7370087 (spreek bij afwezigheid uw bericht in) of mail. Men zal z.s.m. contact met u opnemen.

   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude