RK Parochiekern St. Jan

Begraafplaats

Details
Laatst bijgewerkt: zondag 01 maart 2015 15:34
Geschreven door Webmaster
Hits: 4924

Regels en afspraken voor een uitvaart vanuit de katholieke kerk.

Er is in de parochie soms onduidelijkheid omtrent regels en afspraken waar het gaat om de laatste eer aan een parochiaan. Het bestuur en het pastorale team hebben zich er over gebogen en het volgende voor de naaste toekomst vastgesteld.  
1.       Een uitvaart vanuit een katholiek kerk wordt altijd voorgelegd aan een lid van het pastorale team. (via de centrale telefoon)
2.       Wie de voorganger is wordt bepaald door een lid van het pastorale team. De uitvaartondernemer kan wensen van familie doorgeven aan het pastorale team maar zij beslissen. Uiteraard zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de familie. Familie en/of uitvaartondernemer bepalen niet wie de voorganger is.
3.       De inhoud van een viering is op de eerste plaats gestoeld op de katholieke traditie. De concrete inhoud wordt in overleg met de familie door de voorganger vastgesteld.
4.       Er wordt gebruik gemaakt van een koor van de parochie. Andere muziek alleen in goed overleg.
5.       Het kerkgebouw is NIET te huur. Mochten er wensen zijn omtrent het gebruik van een kerkgebouw voor een uitvaart buiten de katholieke traditie om dan dient dit voorgelegd te worden aan een lid van het pastorale team.
6.       Op het katholieke gedeelte van het kerkhof wordt alleen begraven in bijzijn van een katholiek voorganger. In overleg met de familie worden de rituelen eventueel aangepast.  

Hoewel deze regels wat ‘zakelijk’ over kunnen komen, mag u er op vertrouwen dat elk lid van het pastorale team er alles aan zal doen om in een persoonlijke viering afscheid te nemen van een dierbare.