RK Parochiekern St. Jan

Bankrekeningen Parochie

Details
HHPP Kerkbijdrage St. Jan NL75 RABO 0375 3048 00
HHPP Kerkbijdrage St. Jan NL93 INGB 0002 5647 72
HHPP St. Jan misintenties NL95 INGB 0000 2717 53

 

   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude