Protestantse Gemeente Rond de Dorpskerk

Diaconie

Gegevens

Project “Noah’s Ark”

Alvast vooruit lopend op ons project Noah’s Ark in Oeganda, het volgende.
Het project heeft de diaconie een goed gevoel gegeven van alles wat er daar in Oeganda gedaan en gewerkt wordt. Wij zijn erg enthousiast geworden en hebben besloten om het project met een jaar te verlengen.
Wilma Welten (onze contact persoon van Noah’s Ark) heeft laten weten, dat zij graag weer een bezoek wil brengen aan de gemeente rond de Dorpskerk te Zoeterwoude.
Wilma wil dit bezoek houden op zondag 2 december na de kerkdienst, tijdens het koffie drinken in Ons Huis. Zij zal ons uitleg geven van alle ontwikkelingen bij Noah’s Ark. Een ieder is van harte uitgenodigd.

Een hartelijke groet van uw diakenen
 


 

 
   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude