Protestantse Gemeente Rond de Dorpskerk

Diaconie

Details

Het project Noah’s Ark in Oeganda
Zoals u weet hebben wij als diaconie besloten om het project van Noah’s Ark een jaar langer te ondersteunen.
Om u op de hoogte te stellen over de laatste actuele ontwikkelingen in Oeganda, komt Wilma Welten, onze contact persoon van Noah’s Ark, op zondag 2 december naar onze gemeente. Na de kerkdienst, tijdens het koffie drinken in Ons Huis, is er een ontmoeting en zal zij ons uitleg geven en bijpraten over Noah’s Ark.
Wilma neemt wat Oegandeese spulletjes mee die kinderen daar gemaakt hebben, en kunnen eventueel gekocht worden.
Ook die opbrengst komt ten goede van Noah’s Ark.
Namens Wilma is ieder van harte uitgenodigd.

Advent
Ook dit jaar willen wij weer een mand voor de voedselbank neerzetten in het kerkportaal.
Vier zondagen geven wij de gelegenheid om houdbare artikelen te doneren voor de Voedselbank Leiden en omstreken.
In deze tijd naar Kerstmis toe, denken wij aan degene die het minder hebben en afhankelijk zijn van de voedselbank.
Doet u vooral weer mee om deze mensen te helpen!
Een hartelijke groet van uw diakenen
 

 


 

 
   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude