Protestantse Gemeente Rond de Dorpskerk

Roosters

Details

De roosters van de Autodienst Swetterhage, het Collectantenrooster, de Autorijdienst ouderen en de Koffiedienst zijn terug te vinden in Ons Blad. Ons Blad vindt u onder Publicaties. 

   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude