Protestantse Gemeente Rond de Dorpskerk

Wel en wee

Details
Laatst bijgewerkt: woensdag 16 januari 2019 12:18
Geschreven door Webmaster
Hits: 4733

Hoort of ziet u iets in de gemeente, waarvan u denkt, dat de kerkenraad dat moet weten, bel dan gerust één van de volgende telefoonnummers.
Onze predikant, Gea Smit, is werkzaam voor de gemeente op de dagen dinsdag, woensdag en donderdag. Als vast moment in de week is zij elke dinsdagochtend telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 10.00 uur op het telefoonnummer: 071-5210342, email  
Ook kunt u contact opnemen met de scriba mevr. P. van Kampen-Heijkoop (5802624) 
Contactpersoon bij overlijden: 071-5802333/06-50620397 (de heer J. Hulsbos, ouderling-kerkrentmeester).

Telefoonnummers van het bezoekteam:
Heiltje van Dijk (071-5327310)
Nel Meerpoel (071-5820908)
Lenie van Mossel (071-5801989)
Tineke Passchier (071-5801577) 
Voor vragen rondom levenseinde: Kea Fogelberg (071-5803182/0624509094)

Het is beter dat er een dubbel signaal wordt afgegeven dan dat er helemaal geen signaal komt. Dit alles onder het motto: “gemeente zijn is ook: omzien naar elkaar”.