Protestantse Gemeente Rond de Dorpskerk

Uit de pastorie

Details

In de gespreksgroep van dertigers hadden we een gesprek aan de hand van de 7 hoofdzonden. Dat is een term die niet zo gangbaar is in de protestantse traditie. In de protestantse theologie wordt zonde wel gezien als de afwezigheid van God. Zonde is dan niet de dingen die je fout doet, maar is iets wat alle mensen in zich hebben, als ze zich in hun doen en laten niet door God laten leiden. Zonde is in deze opvatting iets dat bij alle mensen hoort en waar je alleen van verlost kunt raken als je vanuit Gods genade leeft. De 7 hoofdzonden zoals die in de 4e eeuw door geestelijken zijn beschreven, kennen de meeste mensen vooral van film (Seven), literatuur (de goddelijke komedie) (ijs)reclame of muziek (Joe Jackson, heaven and hell). Het gaat om de volgende 7: hoogmoed, hebzucht, lust, afgunst, gulzigheid, woede en traagheid. De lijst van deze zeven zonden werd door paus Gregorius I opgesteld. Het idee is dat deze zonden aan de basis liggen van alle andere zonden (het doen van verkeerde dingen). De vraag op tafel in de gespreksgroep was aan welke zonde onze Nederlandse samenleving het meest lijdt. Aan hebzucht (zie winstbejag bij bedrijven en banken)? Aan woede (de harde oordelen over anderen op social media)? Aan afgunst (roddel en achterklap)? Misschien heeft u wel een ander idee. Waarom ik het nuttig vond om hier over na te denken: als je bij jezelf nagaat wat je van onze  maatschappij het meest erg vindt voor kinderen en jongeren om in op te groeien dan kom je er ook achter wat je zelf, van Godswege, belangrijk vindt (aan deugden) om uit te stralen en te doen. Iets om over door te praten.

Hartelijke groet, Gea Smit      

   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude