Diensten en vieringen, kindernevendienst, Twaalfplusdienst, Vieringen Swetterhage

Vieringen Swetterhage

Details

Deze vinden altijd 'In den Herbergh' (Blankaartweg 2 te Zoeterwoude) plaats, aanvang 10:30 uur.

7 april palmpasen

5 mei

2 juni

30 juni oecumenische buitenviering

 
   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude