Agenda

Gemeenteavond
Dinsdag, 4. Juni 2019, 20:00 - 21:30

De kerkenraad nodigt u van harte uit om  de jaarlijkse gemeente avond bij te wonen. Deze vindt plaats in het koor van de kerk. We beginnen de avond met een presentatie door mevrouw Mathilde Meulensteen over de dorpskerkenbeweging. De dorpskerkenbeweging zoekt naar manieren om kerk in, van en voor het dorp te zijn; wil een platform zijn waar dorpskerkgemeenschappen elkaar inspireren en motiveren en wil meedenken over de vraag hoe de dorpskerk een bijdrage kan leveren aan het gesprek over kwaliteit van leven in het dorp. 

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving. Ook vandaag de dag. Dorpskerken vervullen, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. Ze maken deel uit van de dorpscultuur. Om dat zo te kunnen houden, is de dorpskerkenbeweging in het leven geroepen.

Na de pauze volgt het 'zakelijke' gedeelte met o.a. de jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en de diaconie, verslagen en een algemene rondvraag. 

Wij hopen op een grote opkomst.

Petra van Kampoen, scriba

   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude