Agenda

Musical 'Op zoek naar Judas'
Vrijdag, 22. Maart 2019, 20:00

De weken vliegen en de geplande data komen steeds dichterbij. Weet u het nog? 21, 22 en 23 maart wordt de musical “Op zoek naar Judas” opgevoerd.
In de musical- groep wordt een gezonde spanning gevoeld.
Bij de twaalf leerlingen was er ook regelmatig spanning. Met name Petrus ergert zich aan Judas. En van Jezus begrijpt hij ook al zo weinig. Vooral als hij in geheimtaal spreekt.
Wat moet je met een verhaal over een boer en een wijngaard, een vader en een zoon.
Hoe moet hij die verhalen zien i.v.m. Het Koninkrijk van God. Hoe kan je je verzetten tegen onrecht en geweld? En dan die blik van Jezus. Het lijkt wel of hij door je heen kijkt.
En dan heeft Judas een bijzondere ontmoeting. Niet alleen hij maar ook een andere man heeft stemmen in zijn hoofd. Stemmen die hem de dood in willen jagen.
Het is juist deze mens die hem de weg wijst en Judas beseft: ”Ik moet weten waar ik voor ga. Dan wordt mijn moeite beloond.” Toch is er steeds weer die twijfel. Is Jezus werkelijk de Messias, of is hij een valse profeet.
De zoektocht gaat verder. Steeds zijn er weer bijzondere ontmoetingen en verhalen. De ontmoeting met de Farizeeër die aan Jezus vraagt: ”Ik wil graag eeuwig leven, wat moet ik daarvoor doen. ” En weer een simpel antwoord ” je kent de wet, je weet toch wat en waar? Hoe staat het daar?” De Farizeeër denkt slimmer te zijn en daagt Jezus uit.
Dan volgt het bekende verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Als Judas de reactie van de Farizeeër ziet, beseft hij dat Jezus in gevaar is. Wat moet hij doen? Jezus overleveren hem verraden?
Het koor helpt hem:
Verraad `m! Verlaat `m. Wat is hij je waard?
Veracht `m! Ontkracht `m! Je wedde en dat weet je op het verkeerde paard.
Het blijft maar malen in het hoofd van Judas. Als Jezus niet de Messias is, dan is het Judas’ burgerplicht om Jezus over te leveren. Een valse profeet is een gevaar voor het hele volk. En weer die andere stem:
Judas, doe geen domme dingen waar je later spijt van krijgt.
Vanaf heden zijn kaarten à € 10,-- verkrijgbaar bij:
Michel Vlootman, Ons Huis, Kosterspad 3. Tel. 5801172
Hennie Brückner, Reiger 50. Tel. 5802794
Desiree Hulsbos, Zwaan 14. Tel. 5801066.
 

Locatie Dorpskerk in Zoeterwoude (Dorpsstraat 17, 2381 EK)
   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude