Agenda

Lezingencyclus Oude en Nieuwe Testament
Dinsdag, 15. Januari 2019, 19:45

- Menigeen, kerkelijk of niet-kerkelijk, denkt wel ongeveer te weten wat er zoal in de bijbel staat. Maar er zijn meer vragen dan antwoorden. Hoe zijn die bijbelboeken ontstaan? Wie heeft ze geschreven en waarom? Hoe heeft het geloof, dat het hier om iets bijzonders ging, zich over Europa verspreid? En hoe hebben die boeken de wereld eeuwenlang zo bezig kunnen houden? Zagen mensen er wat anders in dan wij nu?
- Deze winter organiseert de Raad van Kerken in Zoeterwoude op vijf dinsdagavonden een lezing rondom dit thema. Samen lijken ze enigszins op een cursus.
- Voorafgaand aan de eerste lezing is er op zondag 14 oktober om 11.30 uur een bezoek aan de Leidse Synagoge op het Levendaal. Malka Polak zal er een rondleiding verzorgen. Op dinsdagavond 30 oktober volgt dan haar lezing over de cultuur van het Joodse leven en de basis ervan, de Thora, in Ons Huis.
- De volgende drie bijeenkomsten, op 13 november 2018, 15 januari 2019 en 19 februari 2019, vertelt Ds. Roelof Steenstra uit Leiden over het ontstaan van het Oude en Nieuwe Testament en over de brieven van de Apostelen. Tenslotte zal Pim Oosterheert op 19 maart 2019 spreken over de monniken, die vanuit Ierland het christelijk geloof naar het vasteland van Europa brachten.
- De toegang is gratis.

Zoeterwoudse Raad van Kerken
 

Locatie Ons Huis Kosterspad 3 Zoeterwoude
   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude