Artikelen

Vieringen Swetterhage

Gegevens

Deze vinden altijd 'In den Herbergh' (Blankaartweg 2 te Zoeterwoude) plaats, aanvang 10:30 uur.

4 februari
4 maart
25 maart (Palmpasen)
1 april
6 mei
3 juni
1 juli (oecumenische viering)
2 september
7 oktober
4 november
2 december  

 

 
   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude