Het is vandaag woensdag 24 oktober 2018 01:43 uur Goedenacht en welterusten

Nieuwsfeit melden  

   

 

 Volg ons ook op

 
   

Raad van Kerken Zoeterwoude-dorp

Uit de pastorie

De gespreksgroep geloven is weer voor de eerste keer dit seizoen bij elkaar gekomen. In het eerste jaar
kwamen we bij elkaar rondom de belangrijkste geloofsthema’s van het christendom, met als doel ons geloof te verdiepen (vandaar ook de naam gespreksgroep ‘geloven’). Inmiddels bespreken we uiteenlopende thema’s die vanuit de groep opkomen, zoals: hoe ga je om met elkaar als je elkaar niet goed begrijpt? En: Is de verbondenheid met Israël belangrijk voor je? Er zijn in de loop van de jaren verschillende leden uit de groep vertrokken en er zijn er weer een paar bijgekomen. We vormen een gemêleerd gezelschap van mannen en vrouwen, ouderen en iets-jongeren. Op dit moment hebben we een huiskamer vol, maar er is altijd ruimte voor een nieuw lid! Als je graag wilt meedoen, laat het weten aan mij via de mail of Tineke Passchier (071-5801577). We komen meestal op de donderdagavond om 19:30 uur bij elkaar, in de huiskamer. De volgende keer is op 15 november.

Wie het interessant vindt om iets te leren over de achtergrond van de oude teksten uit de bijbel en hun betekenis, is van harte welkom te komen op een van de bijeenkomsten ‘tekstlezen’, waarbij we een passage uit de bijbel vers-voor-vers doornemen. Opgeven dat je komt, is niet nodig. De volgende bijeenkomsten zijn op: 31 oktober en 14 november om 15:00 uur in Ons Huis. De tekst waarover het gaat komt van tevoren bij de agenda in Ons Blad te staan.

Toen we vorig jaar onze liturgie hebben vernieuwd, spraken we met elkaar de wens uit dat niet alleen de kleine groep ambtsdragers maar ook andere gemeenteleden betrokken raken bij de voorbereiding van en in de dienst. In de kerkenraad hebben we inmiddels afgesproken welke diensten we dit jaar, 2018, in ieder geval gezamenlijk voorbereiden door een dienstvoorbereiding te houden (onder andere de oogstdienst, de gedachtenisdienst, de Kerstvieringen en de diensten door gemeenteleden). Sommige dienstvoorbereidingen worden aangekondigd in Ons Blad, zodat iedereen die wil, kan aanschuiven. Voor andere diensten worden mensen gevraagd of ze het leuk vinden mee te denken. Vind je het leuk om ook eens mee te denken en doen in de voorbereiding van een dienst, laat het dan weten aan een van de kerkenraadsleden.
Ook kan iedereen gebedspunten aandragen voor de voorbede in de kerkdienst. Ik vraag meestal voorafgaande aan de dienst in de consistorie aan de dienstdoende ambtsdragers of er vanuit de gemeente nog voorbeden gevraagd of gewenst zijn. Wie ook een punt voor de voorbede of het dankgebed heeft: loop 10 minuten voor de dienst even de consistorie binnen of mail me de week voorafgaande aan de dienst. Het dankgebed en voorbede is een gebed van de geloofsgemeenschap!

Wij gedenken Jan Salomons. Op 2 oktober is hij overleden in de leeftijd van 72 jaar. Veel van ons kenden hem als een sociale en directe man die zich met hart en ziel heeft ingezet voor anderen. Jan woonde op de Noordbuurtsehof 8 en was al geruime tijd ernstig ziek. Op dinsdag 9 oktober herdachten we zijn leven in een kerkdienst in de Dorpskerk voorafgaande aan zijn begrafenis. We bidden dat God Astrid nabij is in de komende tijd en haar de troost geeft die uit Psalm 23 spreekt in de belofte dat Jan is teruggekeerd naar Gods huis. Ook voor het gezin van Jan, zijn kinderen Esther, Henk, Ben, hun kinderen en zijn familie bidden we dat zij de kracht vinden om verder te gaan.

Hartelijke groet, Gea Smit
 
 

 

   

Agenda  

Oktober 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
   

Agenda items  


30 okt 2018
19:45 -
Lezingencyclus Oude en Nieuwe Testament

02 nov 2018
20:00 -
Orgelconcert

13 nov 2018
19:45 -
Lezingencyclus Oude en Nieuwe Testament
   
   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude