Het is vandaag zondag 17 februari 2019 20:01 uur Goedenavond

 

 Volg ons ook op

 
   

Protestantse kerk Zoeterwoude

neemt afstand

van de Nashville verklaring

#iedereeniswelkom

 
   

Raad van Kerken Zoeterwoude-dorp

Uit de pastorie

De regenboogvlag wappert bij de ingang van de Dorpskerk. Het is onze reactie op de Nederlandse versie van de Nashville verklaring.

Er is in Nederland ongelofelijk veel gereageerd op deze verklaring. Het is een ware mediahype geworden, maar het gesprek rondom levensverbintenissen en relaties tussen mensen van verschillende en van dezelfde sekse wordt in de kerk al heel lang gevoerd.

In het bezinningshalfuur in de kerkenraad in november, dus voor de Nashville-verklaring in beeld kwam, spraken we als kerkenraadsleden met elkaar over ons standpunt ten aanzien van levensverbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht en mensen van een verschillend geslacht. In de landelijke synode was op dat moment namelijk net het besluit genomen om in de kerkorde de tekst te handhaven die een verschil maakt tussen het huwelijk tussen man en vrouw en ‘andere levensverbintenissen’ tussen man en man of vrouw en vrouw. Op de synodevergadering is ook uitgesproken dat plaatselijke gemeentes de vrijheid hebben om het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht te zegenen of in te zegenen. En het ideaal werd uitgesproken om binnen de kerk in open gesprek te blijven over dit onderwerp, ook al zijn de verschillen van mening groot en diepgeworteld.

Het gesprek in de synode heeft veel emoties opgeroepen. Dat is ook wel logisch, want het gaat over de identiteit en daarmee het wezen van mensen. Dat maakt het gesprek altijd ook persoonlijk, ook al gaat het over algemene standpunten of een tekst van de kerkorde. De meesten van ons kennen wel mensen in hun omgeving, of zijn het zelf, die worstelen met hun identiteit of niet geaccepteerd worden om wie ze zijn. In de kerkenraad hebben we hierover met elkaar van gedachten gewisseld. Als snel werd duidelijk dat we het over één ding unaniem met elkaar eens zijn: dat we het als gemeente rondom de Dorpskerk belangrijk vinden dat iedereen zich welkom voelt, als gelijkwaardige mensen, ook als we van elkaar verschillen. We willen ons met hart en ziel inzetten om een kerk te zijn waarin ruimte is voor diversiteit en waar ieder mens tot zijn recht kan komen en zich thuis kan voelen; gewenst en geliefd, zoals we geloven dat God alle mensen liefheeft. Dit past bij de gemeente die we willen zijn, nu en in de toekomst.

Weken later werd de Nederlandse versie van de Nashville verklaring opgesteld en mede ondertekend door een klein aantal predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit de kerkenraad is daarom het initiatief opgekomen om aan iedereen die langs onze kerk loopt, te laten zien dat er bij ons de ruimte is om te zijn zoals je bent. De regenboogvlag is het symbool voor variatie en vanuit onze gezamenlijke overtuiging voelden we ons als kerkenraad genoodzaakt om deze visie kenbaar te maken. In onze gemeente is een grote diversiteit aan geloofsovertuigingen en levensstijl. Het is helemaal niet makkelijk om steeds open en liefdevol naar elkaar te zijn. Toch is dit de opdracht die we als gemeente van Christus onszelf voor ogen stellen.

Namens de kerkenraad, Gea Smit

 

   

Agenda  

Februari 2019
M D W D V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
   

Agenda items  

   
   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude