Het is vandaag maandag 25 maart 2019 01:39 uur Goedenacht en welterusten

 

 Volg ons ook op

 
   

Protestantse kerk Zoeterwoude

neemt afstand

van de Nashville verklaring

#iedereeniswelkom

 
   

Raad van Kerken Zoeterwoude-dorp

Een wandeling door het Oude Testament

Op 13 november j.l. gaf Dominee Roelof Steenstra de eerste van de drie geplande lezingen over het Oude en Nieuwe Testament. Hij gaf, in grote lijnen, zijn visie op de wijze waarop het Oude en Nieuwe Testament aan elkaar gekoppeld zijn en hoe ze gelezen moeten worden. In zijn tweede lezing op 15 januari a.s. zal hij concreter ingaan op de structuur van het Oude Testament. Hieronder volgt, ter voorbereiding, zijn opzet voor die avond:

Wanneer je het Oude Testament wilt leren kennen, kun je het beste een wandeling er doorheen maken. Een wandeling met “wegwijzers”, die je op het goede spoor houden. We beginnen dan bij het begin:

Wegwijzer 1: De verhalen van de schepping, het paradijs en de zondeval in het eerste Bijbelboek, Genesis 1 t/m 11, de torenbouw van Babel.
Wegwijzer 2: Vanaf Genesis 12, de verhalen van Abram/Abraham. De “sprekende” God! De zgn. aartsvaderverhalen (Abraham, Izaäk en Jacob).
De verhalen over Jozef, de zoon van Jacob (Genesis 37 en verder) en zijn verblijf als slaaf in Egypte.
Wegwijzer 3: Het boek Exodus. De slavernij van de Israëlieten in Egypte. Het optreden van Mozes, door God bij het brandend braambos in de woestijn geroepen tot leider van de Israëlieten in Egypte. De uiteindelijke uittocht (Exodus) van de Israëlieten onder leiding van Mozes uit Egypte door de Rode Zee, Deze gebeurtenis en dit verhaal zijn van fundamentele betekenis voor heel de Joodse godsdienst! 
Wegwijzer 4: De verhalen van het 40-jarig verblijf van het volk Israël in de woestijn, te beginnen bij de “verbondssluiting” op de berg Sinaï, waar Mozes de zgn. “Tien geboden” ontvangt van God (Exodus 20). Nadat wij de hoofdstukken Leviticus en Numeri hebben overgeslagen (wetboeken met regels), komen we bij
Wegwijzer 5: Deuteronomium 6: 1 – 10, “Hoor, Israël: De Heer is onze God, De Heer is één”.
Wegwijzer 6: De inneming van het “Beloofde Land” Kanaän door Jozua. De muren van Jericho. Daarna een hele korte wandeling door het boek Richteren
(Gideon, Simson, enz.). Om de rechte koers vast te houden slaan we het boek Ruth over en komen dan bij
Wegwijzer 7: De twee hele belangrijke boeken: 1 en 2 Samuel, met de verhalen van Saul en David, David en Goliath, David als eerste koning van Israël.

Hier eindigt deel 1 van onze wandeling.

 

   

Agenda  

Maart 2019
M D W D V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

Agenda items  


27 mrt 2019
15:00 - 16:00
‘Werkgroep’ Tekstlezen
   
   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude