Protestantse Gemeente Rond de Dorpskerk

Diaconie

Gegevens

inzameling voedselbank adventstijd

In de adventstijd willen wij als diaconie weer een inzameling houden voor de voedselbank. Op de zondagochtend staat er in de hal van de kerk een mand klaar, waar houdbare producten gedoneerd kunnen worden. De adventstijd is een tijd van omzien naar elkaar en elkaar helpen waar het kan! Op deze manier willen wij de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank iets extra’s geven voor Kerst. Wij hopen op een goede opbrengst.
Een hartelijke groet van uw diakenen      

 

 

Project “Noah’s Ark”

Ook vragen wij uw aandacht voor ons project: Noah’s Ark Childrens Ministry Uganda. Zij zijn een niet kerkelijk gebonden christelijke organisatie in Oeganda. Met onder meer een kinderhuis, scholen en een medisch centrum. Zij richten zich op de meest kwetsbare kinderen in de samenleving en de straatarme bevolking in de wijde omgeving. Het kinderhuis is groot en biedt een thuis aan zo’n 100 kinderen in de leeftijd van 0 tot 11 jaar. Niet omdat dit het beste thuis in de wereld is maar omdat er geen ander thuis was. Zij hebben hun eigen plekje en er zijn mensen die om hen geven. Een thuis waar ze welkom zijn en ze zich veilig voelen. Meer informatie kunt u lezen in de nieuwsbrief of op de website van Noah's Ark. We kregen kortgeleden ook een leuk filmpje toegestuurd opgenomen tijdens een kerkdienst.


 

 
   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude