Protestantse Gemeente Rond de Dorpskerk

Begraafplaats Dorpskerk

Gegevens

Tarieven begraafplaats

Begraafplaats
Aankoop eigen graf voor 20 jaar (incl. afkoop onderhoud,
maar excl. kosten grafopening en -sluiting)
Inclusief overige kosten gemerkt onder (1)
€ 3.000,--
Kosten tweede lichaam in eigen graf (incl. afkoop onderhoud,
maar excl. kosten grafopening en -sluiting)
Inclusief overige kosten gemerkt onder (1)
€ 1.250,--
Kosten verlenging van 10 jaar (incl. afkoop onderhoud) € 1.000,--
Gebruik huurgraf voor 15 jaar (incl. afkoop onderhoud,
maar excl. kosten grafopening en -sluiting)
Inclusief overige kosten gemerkt onder (1)
€ 1.700,--
Urnentuin
1e asbus voor 20 jaar (dubbel graf), incl. afkoop onderhoud
inclusief overige kosten gemerkt onder (1)
€ 1.900,--

Bijzetting 2e asbus in dubbel graf als bedoeld hierboven,inclusief overige kosten gemerkt onder (1)

€ 500,--
Asbus voor 20 jaar (enkel graf) incl. afkoop onderhoud
inclusief overige kosten gemerkt onder (1)
€ 1.500,--
Kosten verlenging van 10 jaar, incl. afkoop onderhoud € 850,--

Overige kosten

Overschrijven eigendomsbewijs € 65,--
Jaarlijks onderhoud graf € 45--
Extra kosten i.v.m. wegnemen en terugplaatsen gedenkteken € 200,--
Plaatsen extra gedenkteken € 100,--
Gebruik kerkgebouw niet gemeente leden € 350,--
Organist voor niet gemeente leden € 150,--

(1) - Gebruik kerkgebouw voor gemeenteleden
(1) - Gebruik kerkgebouw conndoleancen en opbaring voor gemeenteleden
(1) - Predikant en organist voor gemeenteleden

In bijzondere gevallen is het College van Kerkrentmeesters bevoegd af te wijken van deze bedragen.

   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude